Vi gør ventilation enkelt – fra tegning til optimalt indeklima

SPECIALISTVIDEN PÅ TVÆRS AF BYGGERIETS VÆRDIKÆDE

LOVGIVNING & REGLEMENT

De fleste mennesker bruger det meste af deres tid indenfor: i hjemmet, på indendørs arbejdspladser, i skoler, i daginstitutioner m.m. Derfor er det vigtigt for sundhed og livskvalitet, at indeklimaet er optimalt. Ventilation og indeklima er derfor en del af bygningsreglementet og lovgivning. m2air kan hjælpe og rådgive dig med på dette område. Kontakt os her

LOVPLIGTIGE EFTERSYN

Det er altid en god ide af vedligeholde bygningens installationer. Rensning, drift og vedligehold af ventilationssystemer skal udføres i henhold til DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer. m2air udføres både lovpligtige eftersyn og generel vedligeholdelse. Kontakt os her

NORMER & OPTIMAL PROJEKTERING

m2air har mange års erfaring indenfor ventilationsområdet med både projektering og udførsel. Vores viden er opbygget gennem arbejde på tværs af byggeprocessen – fra tegning til optimalt indeklima. Læs mere om vores services her

KOMPLET LEVERANCE

m2air har mange års erfaring indenfor ventilationsområdet med både projektering og udførsel. Vores viden er opbygget gennem arbejde på tværs af byggeprocessen – fra tegning til optimalt indeklima. Læs mere om vores services her

ENERGIOPTIMERING GENNEM PROJEKTERING INDREGULERING OG STYRING

Renovering bygningsmassen og effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller en afgørende rolle for klimaet. Vi ved at omkring 65 procent af vores bygninger er fra før 1980 – I 2050 er ca. 90% af de bygninger, vi har nu, stadig en del af bygningsmassen.  Energiforbruget i bygninger udgør næsten 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation, belysning og el.

PROJEKTERING

Grundig projektering af ventilationsanlæg, i både nybyggeri og renovering, er en forudsætning for et godt resultat og en energieffektiv løsning. Vi bidrager med vores mange års erfaring i spændingsfeltet mellem teori og praksis, som giver dig den bedste løsning.

EFTERKALKULATION

Både efterkalkulation af gennemførte projekter og en kontrolberegning af udbudsmateriale kan være værdifuldt for alle partner i processen. m2air tilbyder begge dele

MONTAGE & TILSYN

Selvom et projekt er godt forberedt, kan der opstå mange spørgsmål, når ventilationsanlæg skal monteres. m2air’s mange års erfaring med både projektering og udførsel, er din sikkerhed for en professionel proces.  Læs mere om vores services her

INDREGULERING

Korrekt indregulering af i både nybyggeri, eksisterende bygningsmasse og renovering er forudsætning for et sundt indeklima og en energimæssigt korrekt drift. M2Air tilbyder en komplet indreguleringsløsning af dit anlæg